Szkuta Czerska

Odkrycie w 2009 roku drewnianego statku wiślanego w starorzeczu w okolicach zamku w Czersku było największą sensacja archeologiczną ostatnich lat w Polsce. Szkuta Czerska, której długość wynosiła 32,5 m to największy znany z obszaru Europy drewniany statek śródlądowy zbudowany w latach 1478-1481, który przez co najmniej 60 lat transportował zboże z południa Królestwa Polskiego do Gdańska. Wydobycie tego bezcennego obiektuto bezprecedensowe wydarzenie w historii polskiej archeologii. O kulisach odkrycia, skomplikowanym przebiegu badań i wydobycia i o tym co się stanie ze znaleziskiem usłyszycie Państwo od kierującego projektem dr. Wojciecha Borkowskiego z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Login Form
Register Form
zadzwoń do nas