Anny i Macieja (5)

Starting from :
pln 330.00
  • View :
    na park
  • Room Size :
    19 m2
  • Max People :
    2

Anna i Maciej Łayszczewscy, najemcy Strzyżewa w XVII wieku.

1 Pokój :
Pokój {{id_}} :
Dostępność
Poniższy kalendarz pokazuje stan dostępności tego pokoju
Niedostępne
Available
1
Today
Inne pokoje
Lista innych pokoi, które mogą Cię zainteresować
Marszałka Dworu (12)
Zaczynając od :
pln 330.00
Mikołaj Łayszczewski, mąż Barbary Duninówny, właściciel dworu i majątku w pierwszej połowie XVII wieku. Podstarości sochaczewski, sędzia, a w latach 1645-1655 kasztelan sochaczewski, był również marszałkiem dworu.
Pisarza Wielkiego Księstwa Litewskiego (11)
Zaczynając od :
pln 330.00
Dionizy Romanowicz, pisarz Wielkiego Księstwa Litewskiego, właściciel dworu w Strzyżewie w latach 1697-1701. Jego zadanie polegało na stosownym i odpowiednim wyrażaniu w słowach uchwał i postanowień w sprawach publicznych.
Doroty z Nieborowa (10)
Zaczynając od :
pln 450.00
Dorota z Nieborowa, żona Sebastiana Łayszczewskiego, właściciela Strzyżewa w drugiej połowie XVII wieku. Jej rodzina spowinowacona była z Kochanowskimi ( tymi od Jana Kochanowskiego, autora Fraszek i Trenów).
Cześnika (9)
Zaczynając od :
pln 240.00
Józef Zembrzuski, cześnik, a następnie podsędek sochaczewski. Syn Heleny i Karola Zembrzuskich, właścicieli Strzyżewa w XVIII wieku. Strzyżew otrzymał w spadku po rodzicach
Kunegundy i Adama (8)
Zaczynając od :
pln 330.00
Adam Lasocki z Brochowa, właściciel dworu w Strzyżewie w latach 1842-1855. Adam Lasocki był jednym z bardziej majętnych właścicieli dóbr strzyżewickich. Jego żona, Kunegunda, była skoligacona ze Skarbkami, a jej rodzoną siostrą była Barbara Wodzińska, babka po kądzieli Marii, miłości Fryderyka Chopina.
Heleny i Karola (7)
Zaczynając od :
pln 330.00
Helena i Karol Zembrzuscy, właściciele Strzyżewa w latach 1711-1729. Karol piastował urząd pisarza ziemi sochaczewskiej
Pawła ze Strzyżewa (6)
Zaczynając od :
pln 330.00
Paweł ze Strzyżewa, pierwszy odnotowany w XVI-wiecznych zapisach właściciel włości strzyżewskich. Cześnik sochaczewski, fundator kaplicy parafialnej przy kościele w Sochaczewie
Barbary Duninówny (4)
Zaczynając od :
pln 330.00
Barbara Duninówna, pierwsza żona Mikołaja Łayszczewskiego, podstarościego, sędziego, a następnie kasztelana sochaczewskiego. Małżonkowie byli właścicielami dworu w Strzyżewie w XVII wieku. Nagrobek Barbary Duninówny znajduje się w kolegiacie łowickiej.
Jean Garvie (3)
Zaczynając od :
pln 240.00
Jean Garvie, żona Petera Garvie, Szkota, współzałożyciela Towarzystwa Akcyjnego Zakładów Żyrardowskich, spółki powstałej w 1885 roku. Państwo Garvie byli właścicielami dworu w Strzyżewie na przełomie XIX i XX wieku.
Marianny Hennenberg (2)
Zaczynając od :
pln 240.00
Marianna Hennenberg, właścicielka Strzyżewa w latach 1833-1842
Łowczego sochaczewskiego (1)
Zaczynając od :
pln 240.00
Jakub Zembrzuski, łowczy sochaczewski, właściciel dworu w Strzyżewie na przełomie XVIII i XIX wieku. Brat Edwarda, uczestnika konfederacji barskiej, który poległ w bitwie pod Dobrzyniem 19 stycznia 1771 roku.
Login Form
Register Form
zadzwoń do nas