Własności rodu Zembrzuskich

Od 1711 roku aż do lat trzydziestych XIX wieku dwór w Strzyżewie należał do kolejnych przedstawicieli rodu Zembrzuskich. W czasie wojen napoleońskich spłonęły wszystkie zabudowania przydworskie i wieś Strzyżew. Sam dwór ocalał.

Login Form
Register Form
zadzwoń do nas