Dwór Strzyżew

V Mazowiecki konkurs Nalewek - Dwór Strzyżew


PROGRAM

16 WRZEŚNIA 2017 R. DWÓR STRZYŻEW

 

  • GODZ. 10 – 14 - PRZYJMOWANIE NALEWEK ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU (Karczma Stara Waga)
  • Od godz. 16 – obrady Jury
  • Godz. 17 – otwarcie Konkursu nalewek
  • Godz.1715 – odczyt dra Wojciecha Borkowskiego – dyrektora Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie pt. „Korpus Rakietników Królestwa Polskiego z okresu powstania listopadowego” zakończony pokazem wystrzału z rekonstrukcji wyrzutni rakietowej zaprojektowanej przez Józefa Bema.
  • Ok. godz. 19 – ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród
  • Ok. godz. 20 – Biesiada

V Mazowiecki Konkurs Nalewek - 2017 r. - Dwór Strzyżew


Biesiada - 2017 - Dwór Strzyżew


 

V Mazowiecki Konkurs Nalewek

… dla zdrowia i przyjemności z wykorzystaniem leśnych, ogrodowych

i polnych roślin, kwiatów i owoców

 

 

Termin:             16.09.2017

Miejsce:            Dwór Strzyżew

Organizatorzy: Dwór Strzyżew

                         

Konkurs jest organizowany wyłącznie dla osób pełnoletnich, co wynika z obowiązującej w Polsce ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ma na celu między innymi zmianę kultury spożywania napojów alkoholowych.

 

Regulamin

V Mazowieckiego Konkursu Nalewek

z wykorzystaniem leśnych, ogrodowych i polnych

roślin, kwiatów i owoców

 

1.     Organizator i czas trwania Konkursu

1.1. Organizatorem Konkursu jest Dwór Strzyżew

1.2. Konkurs odbędzie się w dniu 16.09.2017 r.

1.3. Konkurs jest  konkursem  promocyjnym i z definicji nie podlega ustawie

z dnia 19.11.2009 r.  z późn. zm. o loteriach i grach hazardowych.

1.4. Organizator Konkursu zbiera dane osobowe uczestników Konkursu, które będą przetwarzane na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.). Warunkiem udziału jest podpisanie przez uczestnika oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu.

 

2.     Idea Konkursu

2.1. Konkurs ma na celu prezentację tradycyjnych polskich nalewek, odkrywanie receptur na najlepsze nalewki i nagradzanie ich twórców.

2.2. Konkurs ma na celu ochronę kulinarnego dziedzictwa regionu.

2.3. Konkurs ma na celu promowanie jedynego w swoim rodzaju tradycyjnego produktu kulinarnego.

2.4. Konkurs daje uczestnikom możliwość wykazania się znajomością i zdolnością przygotowania nalewek z leśnych, ogrodowych i polnych roślin, kwiatów i owoców. Konkurs służy upowszechnieniu wiedzy na temat tradycji polskiej kuchni ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnego, domowego sposobu wytwarzania nalewek.

 

3.     Warunki uczestnictwa w Konkursie

3.1.  W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zakwalifikowane przez Organizatora, zwane dalej Uczestnikami.

3.2. Nalewki na Konkurs mają być przygotowane wyłącznie z leśnych, ogrodowych i polnych roślin, kwiatów i owoców dostępnych na terenie naszego kraju bez sztucznych barwników i konserwantów, wykonane na bazie wódki i spirytusu z akcyzą  bez destylatów rolniczych.

3.3. Do Konkursu można zgłaszać jedynie nalewki wytwarzane sposobem domowym.

3.4. Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są do wypełnienia, podpisania i przesłania na adres Organizatora Karty Zgłoszenia.

3.5. Każda zgłoszona nalewka ma oddzielną Kartę Zgłoszenia.

3.6. Zgłoszenie każdej nalewki powinno być przesłane do dnia 14 września 2017 r. pocztą: na adres Omikron Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice, ul. gen. T. Kutrzeby 15 lub elektronicznie (jako skan podpisanego dokumentu):

       e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z dopiskiem„Konkurs Nalewek”.

Wysłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

3.7. Koszt uczestnictwa w konkursie i biesiadzie bądź tylko w biesiadzie wynosi 110 PLN od osoby, płatne na konto: OMIKRON Sp. z o.o. numer

        36 9283 0006 0027 1240 2000 0010  lub gotówką w dniu konkursu.

3.8. Nalewki należy dostarczyć w objętości 500 ml.

  •  Od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 17, ul. Kutrzeby 15, 05-082 Stare Babice (można dostarczyć osobiście, kurierem lub przesyłką pocztową)
  • sobota – niedziela w godzinach 12 – 17 w Karczmie Stara Waga, Strzyżew Parcele 17 ( osobiście)
  • w dniu konkursu w godzinach 8 – 12 ( osobiście)

 

4.     Zasady przeprowadzenia Konkursu

4.1. Pracami biura organizacyjnego kieruje Monika Pawełek tel. 518076842 lub 537739591, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.2. Organizator gwarantuje zachowanie procedury pełnej anonimowości przy ocenie nalewek przez jury.

4.3. Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.

4.4. Jury dokonuje degustacji zgłoszonych do Konkursu nalewek na warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym uczestnikom Konkursu.

4.5. O kolejności zajętych miejsc decyduje suma przyznanych punktów.

4.6. Wyniki Konkursu ogłosi przewodniczący.

 

5.     Nagrody

5.1. W Konkursie przyznane będą nagrody i wyróżnienia.

5.2. Zdobywca I miejsca ma prawo do używania tytułu „Mistrz Nalewek V Mazowieckiego Konkursu Nalewek w Dworze Strzyżew 2017”.

 


 Karta zgłoszenia -konkurs nalewek

Karta zgłoszenia Karta zgłoszenia

 

Zobacz poprzednie edycje: - I Mazowiecki konkurs Nalewek,

II Mazowiecki konkurs Nalewek

IV Festiwal i Turniej Nalewek

 

 

Koncert w ramach XIII edycji Festiwalu Muzycznego w Krainie Chopina

VIII Zlot Zabytkowej Motoryzacji 2017 (Dwór Strzyżew - Dni Sochaczewa)

Sylwester 2016-2017; Dwór Strzyżew

Sylwester 2016/2017

 O godzinie 20, zgodnie z tradycją, w sali kominkowej, powitamy naszych gości, rozgrzewającym, sylwestrowym ponczem.

 O godzinie 21 uroczystą kolacją rozpoczniemy wspólną sylwestrową zabawę.

 Od godziny 22, jak ongiś w dworach bywało, stoły uginać się będą od gorących i zimnych dań tradycyjnej kuchni dworskiej.  Nie zabraknie też słodkości i naszych pysznych wypieków.

 O północy wspólnie przywitamy NOWY ROK lampką musującego wina i pokazem sztucznych ogni.

 Aby NOWY ROK rozpoczął się wspaniale nasz Szef Kuchni oraz orkiestra zaproszą Państwa na kulinarne i muzyczne niespodzianki.

 Podczas zabawy sylwestrowej towarzyszyć nam będzie muzyka grana na żywo przez zespół Krzysztofa Palewicza.

 W czasie balu serwowane będzie białe wino, czerwone wino, biała wódka, zimne napoje oraz kawa i herbata.

 Serdecznie zapraszamy do wspólnej, wyśmienitej, dworskiej zabawy.

 Koszt 540 złotych od pary

 Warunki rezerwacji:

 Mailowo  na adres: marketing(at)strzyzew.pllub telefonicznie tel.  518-076-842,

warunkiem potwierdzenia rezerwacji będzie dokonanie wpłaty z na konto:

Iwoli Monika Pawełek

numer konta:   04 9283 0006 0027 5860 2000 0010
Tytułem: Sylwester 2016/2017+ imię i nazwisko

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę proszę o podanie danych do jej wystawienia.

  

Zaproszenie na tradycyjnie pieczoną gęś

Bal sylwestrowy 2015/2016 Dwór strzyżew

6 grudnia 2015 we Dworze Strzyżew Mikołajki

Goose meat for Saint Martin's feast

Jazz w barwach jesieni - Dwór Strzyżew - 2015

III Mazowiecki Konkurs Nalewek - Dwór Strzyżew

III Mazovian Liqueur CompetitionIII Mazovian Liqueur CompetitionIII Mazovian Liqueur CompetitionIII Mazovian Liqueur Competition - fotoIII Mazovian Liqueur Competition - fotoIII Mazovian Liqueur Competition - fotoIII Mazovian Liqueur Competition - fotoIII Mazovian Liqueur Competition - fotoIII Mazovian Liqueur Competition - foto


 

III Mazowiecki Konkurs Nalewek - Dwór Strzyżew

III Mazovian Liqueur CompetitionIII Mazovian Liqueur CompetitionIII Mazovian Liqueur CompetitionIII Mazovian Liqueur Competition - fotoIII Mazovian Liqueur Competition - fotoIII Mazovian Liqueur Competition - fotoIII Mazovian Liqueur Competition - fotoIII Mazovian Liqueur Competition - fotoIII Mazovian Liqueur Competition - foto


 

KKoncert Agaty Igras Sawickiej i Zuzanny Elsner

     Zuzanna Elster jest absolwentką Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie harfy prof. Urszuli Mazurek (2008, dyplom z wyróżnieniem) oraz  studiów podyplomowych „Konzertexamen” w Hochschule für Musik „Hanns Eisler” w Berlinie w klasie harfy prof. Marii Graf (2011, dyplom z wyróżnieniem). Pobierała także lekcje harfy u Germaine Lorenzini w Lyonie. Swoje umiejętności doskonaliła podczas kursów mistrzowskich prowadzonych przez: E. Bennett, J. Bouskovą, S. Kangę, M. Graf, G. Lorenzini, S. McDonald, C. Michel, N. Shamayevą, H. Storck.
     Od 2008 r. jest pedagogiem klasy harfy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, od 2013 r. na stanowisku adiunkta. Od 2009 r. prowadzi klasę harfy w ZPSM im. F. Chopina w Warszawie. W 2012 r. uzyskała tytuł doktora sztuki muzycznej.
     Jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów harfowych. Została dwukrotnie stypendystką Ministra Kultury (2003, 2004) oraz stypendystką banku Société Générale (2008). Otrzymała medal „Magna cum Laude” z rąk JM Rektora UMFC (2009) i Nagrodę Indywidualną II stopnia Dyrektora CEA (2010). W 2011 r. była jurorem I Ogólnopolskiego Konkursu „Miniatura na harfę celtycką”. Ponadto jest współwykonawczynią płyty "Saxophone Varie" Pawła Gusnara, nagrodzonej Fryderykiem 2014 w kategorii "Album Roku - Muzyka Kameralna".
    Koncertuje jako solistka w kraju i za granicą. Występowała m.in. we Francji, Irlandii, Niemczech, Włoszech, Republice Czeskiej i Rosji, w ramach prestiżowych międzynarodowych festiwali i kongresów harfowych oraz muzycznych: IX Światowego Kongresu Harfowego w Dublinie (2005), „Dni Harfy” w Ostrawie (2002-2008), „International Conservatoire Week” w Sankt Petersburgu (2006). Ponadto koncertowała m.in. w: Filharmonii Narodowej, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Filharmonii Łódzkiej, Lubelskiej i Szczecińskiej, Zamku Królewskim w Warszawie oraz Studio Koncertowym PR im. W. Lutosławskiego.
    Występowała jako solistka z orkiestrami: Brandenburger Symphoniker, Sinfonia Varsovia, St. Christopher Chamber Orchestra, Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrami Symfonicznymi Filharmonii Lubelskiej i Szczecińskiej i in. Jako muzyk orkiestry stale współpracuje z orkiestrą Sinfonia Varsovia. Dokonywała nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji.

      Agata Igras - Sawicka absolwentka Akademii  Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, w klasie fletu prof. E. Dastych – Szwarc. Studia podyplomowe odbyła w Królewskim Konserwatorium w Hadze (Holandia), w klasie prof. R. de Reede i T. Roorda. Laureatka wielu konkursów muzyki solowej i kameralnej. Wieloletnia stypendystka Ministra Kultury i Sztuki. Doskonaliła swoje umiejętności pod kierunkiem J. Bakera, W. Bennetta, R. Aitkena, J-C. Gerarda. Współpracowała jako muzyk orkiestrowy oraz solistka z czołowymi polskimi orkiestrami m.in.: Orkiestrą Kameralną Filharmonii Narodowej, Polską Filharmonią Kameralną, Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Wratislavia, Śląską Orkiestrą Kameralną, a także z orkiestrą Sinfonia Varsovia, gdzie przez kilka lat była pierwszą flecistką. Dokonała licznych nagrań płytowych, radiowych, telewizyjnych oraz muzyki do spektakli teatralnych. Występuje jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą, będąc m.in. współzałożycielką zespołu Gruppo di Tempera. Prowadzi aktywną działalność pedagogiczną - jest adiunktem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, a także prowadzi klasę fletu w Akademii Sztuki w Szczecinie. Jej debiutancka płyta FANTAISIE, wydana przez DUX, została nominowana do nagrody muzycznej Fryderyk 2010, w kategorii Fonograficzny Debiut Roku. W listopadzie 2010 również nakładem wydawnictwa DUX ukazała się kolejna płyta artystki z muzyką kameralną Bohuslava Martinu, nominowana do nagrody Fryderyk 2011 w kategorii Muzyka Kameralna, wyróżniona we Francji nagrodą Clef de ResMusica. W grudniu 2013 obroniła tytuł doktora sztuki muzycznej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.
      Do końca roku wystąpi z koncertami w Ameryce Południowej, Niemczech, Gruzji, Wielkiej Brytanii i Norwegii.
Koncert Agaty Igras Sawickiej i Zuzanny Elster Koncert Agaty Igras Sawickiej i Zuzanny ElsterKoncert Agaty Igras Sawickiej i Zuzanny Elster

VI Zlot Zabytkowej MotoryzacjiVI Zlot Zabytkowej MotoryzacjiVI Zlot Zabytkowej MotoryzacjiVI Zlot Zabytkowej MotoryzacjiVI Zlot Zabytkowej MotoryzacjiVI Zlot Zabytkowej MotoryzacjiVI Zlot Zabytkowej MotoryzacjiVI Zlot Zabytkowej Motoryzacji

Koncert w parku - Dwór Strzyżew - maj 2015